top of page

Nový partner pre Jižnú Moravu a Vysočinu

Naším novým partnerom a predajcom Ventracu pre Južnú Moravu a Vysočinu sa stala spoločnosť TRAKTOSERVIS, ktorá bude poskytovať tak predajné, ako aj servisné služby.


Kontaktná adresa: TRATKTORSERVIS-ML, s.r.o., Silůvky 8, 664 46 Silůvky, www.traktorservis.cz7 zobrazení

Comments


  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page