top of page
Radlica rovná

Radlica rovná

Radlice sú dodávané v šírkach 122, 152 a 183 centimetrov. Celé ovládanie radlice je zaistené pomocou S.D.L.A. jednotky, ktorá umožňuje vertikálne i horizontálne klopenie radlice.

Radlica môže pracovať vo voľnom, alebo pevnom režime.

KD radlica pre Ventrac 4500 je navrhnutá ako veľmi univerzálna nadstavba, umožňujúca odhrnutie snehu, materiálov, a urovnávanie povrchov.

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page