top of page
Čelný nakladač | Power Bucket

Čelný nakladač | Power Bucket

Čelný nakladač pre presun hmoty a materiálov

Hydraulicky sklopná lyžica

Šírka nakladača 120 cm

Možnosť vybavenia drapákom
pre transport klád

Naprostá nutnosť pre všetkých majiteľov sytému Ventrac. Táto univerzálna lyžica je použiteľná na transport mnoho materiálov ako je hlina, piesok, štrk, kamene, stavebná suť alebo sneh.

Nadstavba je neoceniteľným pomocníkom pre kopanie, stavbu, rovnanie a prípravu povrchov, upratovanie, alebo zahradničenie. Môžete s ňou dať svojmu traktoru sbohom.

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page