top of page
Jednotka na vysokú trávu | Tough Cut

Jednotka na vysokú trávu | Tough Cut

Určené pre vysokú trávu, nálety, začistenie okolia lesa atď.

Tri extrémne silné čepele proti sebe zefektivňujú kosenie, neupchávajú sa

Pracovný záber: 173 cm

Nastaviteľná výška kosenia: 76 - 111 mm

Jednoduché naklopenie žacej jednotky o 90º, jednoduchý servis

Táto nadstavba je designovaná pre najnáročnejšie kosenie vysokých tráv, tuhých rastlín a stoniek a hustého porastu.

Tri extrémne silné čepele sa otáčajú proti sebe, čím zefektivňujú kosenie a zabraňujú zapchaniu.

Tri rôzne výšky kosenia (75, 95 a 105 mm) umožňujú nastavenie podľa potreby a náročnosti terénu.

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page