top of page
Sejací stroj | Primary seeder

Sejací stroj | Primary seeder

Primárny sejací stroj obsahuje päť hlavných súčastí pre lepšiu schopnosť priameho siatia. Kalibračný zásobník je vstavaný zásobník, ktorý zachytáva materiál počas procesu kalibrácie.
Predný valcovací valec drví pôdu, aby zaistil hladký povrch, na ktoré môže osivo spadnúť.
Rear Packer Roller je valec, ktorý umiestni jemnú vrstvu pôdy na osivo.
Nádoba na osivo má kapacitu 141,5 litra, čo umožňuje prenášať veľké množstvo osiva pre efektivitu. A presný lievik na osivo meria presný prietok rôznych trávnych semien.

Spolu s kultivátorom pôdy tvorí perfektnú dvojicu na zakladanie a renováciu trávnikov. Ideálne na využitie pri renovácii športových ihrísk, parkov, zatrávnení veľkých plôch, výstavbe developerských projektov. Zasiatie trávnych semien s presnou konzistenciou pre dokonalé umiestnenie osiva. Jednoduché nastavenie pre rôzne druhy semien.

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page