top of page
Zakladač trávnikov | Soil cultivator

Zakladač trávnikov | Soil cultivator

Pôdny kultivátor pripravuje holú pôdu kultiváciou mäkkého a rovnomerného osivového lôžka pre najlepšie možné výsledky priameho siatia. Dobre funguje pri úprave tvrdej, zhutnenej pôdy na lepší povrch pre úspešnejšiu a konzistentnejšiu rýchlosť klíčenia.

Pôdny kultivátor sa skladá zo 4 hlavných súčastí, ktoré pracujú súčasne na spracovaní veľkých objemov pôdy a poskytujú dokonalé osivové lôžko. Prsty kultivátora začínajú rozdrvovaním pôdy a oddeľovaním nečistôt. Potom separátorové hroty preosievajú a zahrabávajú kamene a ďalšie veľké úlomky pod povrch prípravy. Distribučná radlica ďalej nesie preosiatu pôdu a rovnomerne ju rozdeľuje po pracovnej ploche. A perforovaný valec vytvára vreckový povrch pre osivo a lisuje malé nečistoty pod úroveň.

Nový kultivátor pôdy je spolu s sejacím strojom najlepším možným tímom na inštaláciu nového trávnika.

Ideálne pre veľké plochy, obytné komplexy, developerské projekty alebo renovácie golfových a športových ihrísk.

  • LinkedIn Sociální Icon
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page